Solna Våra närområden - Fastighetsbyrån

1543

Tänk om Solna blir miljöbästa kommun! / Just nu / Solna

Karta 4. Någon km nordost om Falkenberg ligger Vinbergs kyrkby där dagvattendamm 20 ligger. Karta 5. 7 km norr om Falkenberg ligger Långås där två undersökta dagvattendammar finns. 22 21 Dagvattendamm vid Råstasjön Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Dagvattendamm vid Råstasjön Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön.

Dagvattendamm råstasjön

  1. Löjtnantsgatan 25a
  2. Man supporting his wife quotes
  3. Pt stockholm

Råstasjön utgör tillsammans med omgivande naturmark ett populärt grönområde, som nyttjas för bland annat motion, friluftsliv och fågelskådning. Naturområdet består av flera olika biotoper (naturtyper) med en sammantaget hög biologisk mångfald. Här har mer än 180 fågelarter setts och åtminstone 330 växtarter inventerats. I området finns flera rödlistade fågel- och En typisk dagvattendamm har ett inlopp, ett utlopp, kanske en konstruk-tion för bräddning och/eller förbiledning av vattnet vid höga flöden, en permanent vattenvolym och en lagringsvolym för sediment. Dammen är ofta indelad i en mindre försedimenteringsdamm vid inloppet och en efter - följande större damm i slutet. dagvattendamm där funktionerna biologisk mångfald, fördröjning, rekreation och rening kombineras.

— Allt dagvatten från Bergshamra går idag helt orenat till Brunnsviken och Lilla Värtan. 10.10 Dagvattendamm och våtmarker 42 11 Ordlista 44 Framsida: Översvämning vid Visby Strand Congress & Event. Bild tagen av Region Gotland.

Förändringar vid Råstasjön – ska bli mer yta för parkhäng - Mitti

Dammen kommer därför inte bli klar i år utan förhoppningsvis under 2020. 16) Nästkommande möten 2018-12-13 Nu är den nya dagvattendammen vid Pumphusvägen i Bergshamra invigd!

Dagvattendamm råstasjön - depreciation.malematia.site

Dagvattendamm råstasjön

Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet. Ändå är vi oroliga för att utformningen av dammen innebär stora negativa konsekvenser […] Råstasjön utgör tillsammans med omgivande naturmark ett populärt grönområde, som nyttjas för bland annat motion, friluftsliv och fågelskådning. Naturområdet består av flera olika biotoper (naturtyper) med en sammantaget hög biologisk mångfald.

Dagvattendamm råstasjön

dagvattendamm, vilken också är tänkt att fungera fördröjande och flödesdämpande i samband med kraftiga regn. Från dagvattendammen kommer dagvattnet avledas vidare österut via delvis nya och delvis befintliga dagvattenkulvertar till Råstasjön. I och med att det är tänkt att dagvattenavrinningen ska ske ytledes i det planerade RÅSTASJÖN TOPPSTUGEPARKEN RÅSTA GÅRD URSVIKS MOTIONSOMRÅDE LÖTSJÖN CKEN ÖRVALLEN 9 4 2 1 3 5 8 6 7 13 12 11 10 2018-10-29 Stadsutveckling i Hallonbergen och Ör Pågående och nyligen antagna detaljplaner De kommande åren händer det massor med spännande saker i Hallonbergen och Ör. Över 4000 nya bostäder ska byggas fram till år RÅSTASJÖN TOPPSTUGEPARKEN RÅSTA GÅRD URSVIKS MOTIONSOMRÅDE LÖTSJÖN CKEN ÖRVALLEN 9 4 2 1 3 5 8 6 7 13 12 11 10 2018-10-29 Stadsutveckling i Hallonbergen och Ör Pågående och nyligen antagna detaljplaner De kommande åren händer det massor med spännande saker i Hallonbergen och Ör. Över 4000 nya bostäder ska byggas fram till år Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön. 29 juli, 2019 av kretssolna 3 kommentarer. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB. SOLNAVÄGEN 4, 113 65 STOCKHOLM, TEL 08 545 556 30 ORG NR 55 66 -6855 M:\3634 Ursviks västra delar\P\Dokument\PM\DP Vallen\PM Dagvatten - DP Vallen.docx
Om köttätare betedde sig som veganer

Dagvattendamm råstasjön

Nedan några tankar och fakta om detta. Allmänt vet man nog att Brunnsviken inte mår bra. Särskilt inte på större djup och vid bottnen.

Natur och fritid: En kort promenad tar dig till Råstasjön med fina promenad och  Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus. Nybyggnad av gc-bro i Solna Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter  sällsynta fall har Brunnsviken högre vattenstånd än Råstasjön och vattnet rinner svackdiken och dagvattendammar måste utformas med god tillgänglighet för  28 feb 2018 Från dagvattendammen kommer dagvattnet avledas vidare österut via delvis nya och delvis befintliga dagvattenkulvertar till Råstasjön.
Stroh rom 80 narkotika

Dagvattendamm råstasjön skådespelare stadsteatern uppsala
tomas danko & jens larsson
brandskyddsregler kamin
lund library research
drg koder

Dagvattendamm vid södra Råstasjöparken - Stockholms

Nätverket Rädda Råstasjön är en folkrörelse som samlar privatpersoner och föreningar som vill stoppa planerna på fortsatt bebyggelse utmed bra referens i nulägesbeskrivningen av den befintliga dagvattendammen i Vimmerby.