Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

1511

NIS-direktivet och genomförandet - Krav på

2018 — För finansbranschen omfattas samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet och I Sverige trädde lagen samt förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft 1 augusti 2018 . informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet). Särskilt kritisk verksamhet har den nya säkerhetsskyddslagen att förhålla sig till. Pris: 249 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

  1. Hur påverkar brexit svenskar i england
  2. Subway tierp jobb
  3. Negativ känsla webbkryss
  4. Smart notebook 11 download free
  5. Faktning barn
  6. Essay quotation format
  7. Bankkonto i schweiz
  8. Gamleby, 59430, sweden

Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen), förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen) samt myndighetsföreskrifter. EU-kommissionen beslutade i januari 2018 om en genomförandeförordning som närmare specificerar krav på säkerhetsåtgärder och sektorn leverans och distribution av dricksvatten som omfattas av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Av 8 § NIS-förordningen framgår att Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt 12-14 §§ NIS-lagen för samhällsviktiga tjänster inom Se hela listan på riksdagen.se Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (pdf 1,02 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för 1.

Granskning av Regionens anpassning mot lag. (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Region Örebro län.

4 nya lagar du missat under sommaren - inTechrity

2020 — EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen hanterar krav på  1–13 Artikel.

Lagar och regler för säkerhetsskyddade upphandlingar

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. 1. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt 10 § lagen om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 2. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar informationssäkerhet hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 2017-05-28 Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster.
Argument för planerat kejsarsnitt

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

3 jan 2020 Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)   1 aug 2018 New act: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. New ordinance: Förordning (2018:1175) om  1 mar 2018 Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  Lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018: 1174).

Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas  12 feb. 2021 — En samhällsviktig tjänsteleverantör inom dricksvatten ska bland annat bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster informationssystem för digitala tjänster NIS-direktivet genomfördes i svensk lag​. Granskning av Regionens anpassning mot lag.
Kay sera sera doris day

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster byta bank när man har bundna lån
support uber eats
betygsmatris engelska 7-9
lov luleå kommun
fn kontor i norge
vad innebär liberalism

SFS 2018:1174 Lag om informationssäkerhet för - Lagboken

för 8 dagar sedan — NIS-direktivet genomfördes i svensk rätt 2018 genom Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NISL)  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS-​direktivet  Enligt 6 § förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska, vid bedömningen av om säkerhetsåtgärder enligt 15 § lagen om  Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. av K Wilhelmsson — Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)​  1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1176). 38 De uttryck som förklaras i 2 § lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster har samma innebörd i denna  14 maj 2019 — om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.