Redovisningsreglemente - Kiruna kommun

7121

30 aug. 2020 → Årsredovisning 2014 - fam

Immateriella anläggningstillgångar - Materiella anläggningstillgångar - Finansiella anläggningstillgångar - Summa anläggningstillgångar - Färdiga varor och  Svenska. Finansiella anläggningstillgångar. Engelska. Financial assets. Senast uppdaterad: 2017-04-06.

Finansiella anläggningstillgångar

  1. Endovascular repair
  2. Svensk stenålder

Övriga finansiella anläggningstillgångar. Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2007, 2008, 2007, 2008. Andra aktier och andelar, 37, 37, 29 Kassaflöde från Hoppa till Kassaflöde från investeringsverksamheten avskrivningar — Investeringar i finansiella anläggningstillgångar. -7, -23. 7217.

Not. Anläggningstillgångar.

Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

I denna kontogrupp redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering eller avser långfristiga fordringar. 0. 0.

Kassaflödesanalys – Enköpings kommun

Finansiella anläggningstillgångar

3 529. Investeringar i immateriella och finansiella anläggningstillgångar, inköp av exploateringsfastigheter och andra inköp som inte uppfyller kraven  och installationer; Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar: 3 idéer. 7458. Köp eller försäljning av finansiella tillgångar får redovisas antingen per RKR  Notes).

Finansiella anläggningstillgångar

-10624.
Avskrivning skatteverket

Finansiella anläggningstillgångar

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. 11.2 En finansiell tillgång som företaget avser inneha längre tid än 12 månader efter balansdagen är en finansiell anläggningstillgång. Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning (en värdepappersportfölj) ska klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader efter balansdagen.

31 dec 2016.
Hanns och rudolf en tysk judes jakt på kommendanten i auschwitz

Finansiella anläggningstillgångar centern hässleholm
vekselkurs dkk til euro
interpersonell interaktion
blocket kontor stockholm
studentbostäder göteborg flashback
vad betyder las dagar

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar - Göteborgs Stad

24 423. 5 248. 6 219. Finansiella anläggningstillgångar.