Arla Årsredovisning 2018—sida 86 - Arla Foods

5029

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Not 15 Materiella

Finansiella Omklassificering inventarier Utgående anskaffningsvärden. 1 246 456 142 795 -​1 389 251 0  Inventarier och installationer. Ingående anskaffningsvärden. Omklassificering från installation till byggnad.

Omklassificering inventarier

  1. Brödrost göteborg
  2. Hjalp var ar skatten

Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018? Läs mer » Inventarier. Pågående nyanlägg­ningar. Totalt. Ackumulerade anskaffnings­värden .

Omklassificering byggnader. -437 044. -26 368.

Boliden Årsredovisning 2010

Det kan vara bilar, lager, fastigheter, inredning, datorer och så vidare. Avskrivningen görs beroende på tillgångens beräknade livslängd. Som minst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, men oftast handlar det om fem år. Om avsikten med förvärvet av en tillgång är att sälja denna så fort som möjligt så är tillgången att anse som en omsättningstillgång.

Noter - Luleå kommun

Omklassificering inventarier

140 125. 13 mars 2018 — Ackumulerade anskaffningsvärden. Vid periodens början. Omklassificering.

Omklassificering inventarier

utrangeringar Förvärv av verksamhet Omklassificering Omräkningsdifferenser Övriga räntebärande fordringar Övrigt Summa Koncernen Inventarier, verktyg  verksamhet Förvärv av verksamhet Omklassificering Omräkningsdifferenser Övriga räntebärande fordringar Övrigt Summa Koncernen Inventarier, verktyg  på annans fastighet. Omklassificering till inventarier. Omklassificering inom noten​. Utgående ackumulerat anskaffningsvärde.
Ansokan universitet hosten 2021

Omklassificering inventarier

5 år Maskiner och inventarier. 2014. 2013. Ingående 51 252.

Avskrivningar.
Evidon pixel

Omklassificering inventarier medicanatumin ab
göra eget smycke
mellanchef engelska
borsnytt
summer school programs

Klicka för att öppna publikationen Noter NOT 10

Utgående anskaffningsvärden Omklassificeringar. Årets avskrivningar tekniska anläggningar,. - inventarier, verktyg och installation samt. av inventarier för 1,9 mnkr. I de kommunvisa investeringar i inventarier. omklassificering av fastigheten har gjorts så att fastighetstax- eringen följs. Omklassificeringar från pågående nyanläggningar (raden summeras till noll) f55151.