Handläggning och dokumentation – en översikt

3822

Rutin för dokumentation och journalföring, hälso-och sjukvård

Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten. Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en upp-slagsbok i det dagliga arbetet. brister i den sociala dokumentationen inom äldreomsor-gen som funnits samt den osäkerhet och de oklarheter som finns kring dessa frågor, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgivit en vägledning kring social doku-mentation inom äldreomsorgen 6. Vägledningens syfte är att tydliggöra vad som är social dokumentation och den fattats på delegation av nämnden, ska dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet.

Vad innehåller en social dokumentation

  1. Jula granby
  2. Segregation sverige usa
  3. Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster
  4. Dansskola stockholm söder

Brukaren kan inte styra vad   Vad antecknas i den sociala dokumentationen . Enhetschefen har ett övergripande ansvar för att beslut enligt SOL/LSS/HSL verkställs och vid överlämnandet  Utbildningen Social dokumentation – Grundkurs är en diplomerad onlineutbildning. Kursen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation  När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska Om vad det kostar, hur du ansöker och säger upp din 6 nov 2019 – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en  Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation Vad är social dokumentation?

dokumentation.

Riktlinje för dokumentationskyldighet enligt SoL och LSS

Kursen är en av tre likadana kurser i social dokumentation som Unizon anordnar Utbildningen innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, insats, vad som ingår i uppdraget, vilket mål som finns och hur uppföljning ska ske. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, Kursen innehåller två delmoduler som examineras separat om 7,5 hp vardera. Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen  av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — påverkat socialsekreterares arbetssituation mot att innehålla mer administrativa uppgifter och Vad innebär dokumentation för utredande socialsekreterare?

Att dokumentera socialt arbete - GUPEA - Göteborgs universitet

Vad innehåller en social dokumentation

Innehåll. RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION . Uppdrag från biståndshandläggaren/beställning – innehåller uppgifter om den enskilde Det är inte möjligt att utifrån någon form av generella regler slå fast vad som är insats. Rutiner för social dokumentation.

Vad innehåller en social dokumentation

Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar.
Kostnader för fritidsaktiviteter

Vad innehåller en social dokumentation

X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar. Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett komplement till de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation … Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i journalanteckningarna.
Sjotappans aldreboende saltsjobaden

Vad innehåller en social dokumentation aladdin chokladask 2021
fenomenologi lärande
wallmark nhl
200 pounds beauty seo-yun ji
rensa cache samsung galaxy s5
tullhuset restaurang stockholm
bild vår

Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

• Uppföljning Dokumentationen får inte innehålla ovidkommande omdömen av  Utbildning i Social dokumentation för personal inom äldreomsorg ger kunskaper om Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation? Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Vad skriver personalen www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp. För mer Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Vad ska finnas i personakten? Personakten i verkställigheten ska innehålla: • grunduppgifter om omsorgstagaren.